Планови у насељима

2064

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ,бр. 1.4.12/15
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2018)

2063

ПДР ПОДРУЧЈА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ, бр. 1.4.13/2015
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 04/2018)

2178

ПДР РАДНЕ ЗОНЕ У РУМЕНКИ, бр. 1.4.18/16
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 04/2018)

2120

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ, ПОТЕС ШЕВИЊАК
У ЛЕДИНЦИМА, бр.1.4.2/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 61/2017)

1967

ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕГЕЧ, бр 1.3.2/13
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 56/2017)

2199

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ
(ЛОКАЛИТЕТ РЕЗЕРВОАР), бр. 1.3.3/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2017)

2024

ПДР ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ И ПРИМАРНОГ НАСИПА У ФУТОГУ, бр. 1.4.15/14
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2017)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА