Планови генералне регулације

2484

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ, (локалитет у Улици цара Душана број 22),
бр. 2.3.7/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 20/2023)

2236

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ, (локалитет у Улици Стевана Дороњског),
бр. 1.3.6/17, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2408

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У
НОВОМ САДУ (локалитет Дневник), 2.3.1/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 41/2022)

2431

ПГР БЛОКОВА УЗ БУЛЕВАР ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ, бр. 1.3.5/21
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2409

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ
(локалитет у Улици Јована Цвијића број 38), бр. 2.3.2/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 28/2021)

2522

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
(локалитет Клиника за стоматологију Војводине), бр 1.3.5/22,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 47/2023)

2424

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а МИШЕЛУКА СА РИБЊАКОМ
(ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ ВУКОВАРСКОЈ), бр 2.3.4/20,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2583

ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ
У НОВОМ САДУ (локалитет уз улице Стевана Дороњског и Јована Храниловића),
бр. 2.3.3/23, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 64/2023)

2375

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а РАДНЕ ЗОНЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА, бр. 1.3.12/19, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 13/2021)

2191

ОДЛУКA О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ
АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцели број 8550/1КО Нови Сад I), бр. 2.3.1/17
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2018)

2304

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ (Локалитет на парцели број 8550/1, КО Нови Сад I), бр. 2.3.2/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2019)

2482

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ (локалитет на углу улица Марка Миљанова и Филипа Вишњића), бр 2.3.6/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2473

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРАЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ УЗ БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА), бр 1.3.12/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2022)

2470

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ
(локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра I и Улице браће
Јовандић), бр. 1.3.4/21,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 16/2022)

2538

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ЗОНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ СЕВЕРОИСТОЧНО ОДУЛИЦЕ ФИЛИПА ВИШЊИЋА) , бр 2.3.4/22, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 60/2023)

2477

ПГР ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УГЛУ ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА И ДРЖАВНОГ ПУТА
А1 (Е75) У НОВОМ САДУ, бр 2.3.3/21, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 5/2023)

2285

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша),
бр. 2.3.1/18, (Сл. лист Града Новог Сада бр. 22/2019)

2261

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА, ДУЖ ПУТА M-7 И Е-75 У НОВОМ САДУ (локалитет стрелиште), бр 1.3.2/17,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 9/2020)

2342

ПГР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ,бр 1.3.5/19
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 10/2021)

2177

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПГР-а НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (локалитет уз Хотел "Нови Сад"), бр. 1.3.9/16,
(Сл. лист Града Новог Сада бр. 50/2017)

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА